Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

COTON DE TULÉARIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Kuva Jenni Peltola

Voiit lukea jalostuksen tavoiteohjelman Coton de tuléar jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun ulkomuodosta, luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. Luonteen, ulkonäön ja koiran rakenteen perustana JTO:ssa on rotumääritelmä.

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Sen perusteella voi esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta, ja täyttävätkö vanhemmatkin muutkin jalostussuosituksen vaatimukset.

Coton de tuléar -rodun jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 on hyväksytty Kennelliitossa 9.12.2014. Rotumääritelmän merkitykseen käytännössä on paneuduttu huolella. JTO:ssa kerrotaan mielenkiintoisia yksityiskohtia rodun syntyhistoriasta. Aikoinaan Suomeen tuotujen koirien jälkeläisiä on edelleen jalostuskäytössä ja näitä on selvitetty tarkoin. Cotoneiden määrää muissa maissa on kartoitettu. JTO:ssa kerrotaan luonteesta sekä käyttäytymisestä, ja suoritetuista luonnetesteistä on tehty yhteenveto. JTO:ssa on tietoja käytetyimmistä jalostuskoirista sekä niiden keskinäisistä sukulaisuussuhteista. Informaatiota on myös eri tavoin suoritetuista terveyskyselyistä ja jalostustarkastuksista. Hyperoksalurian (PH1) ja CMR:n esiintyvyyttä on kartoitettu. Myös muista rodussa esiintyvistä sairauksista on kerrottu esiintyvyystietoja, jos niitä on ollut saatavilla.