PEVISA

COTON DE TULÉARIN PEVISA

 Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy coton de tuléarille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto.
  • Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
  • Koiran tulee silmätarkastushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen.
  • Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  • Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020 (JTO-kauden loppuun) ja sen voimassaolo jatkuu 31.12.2024 saakka, mikäli rodulla vuoden 2020 lopussa on päivitetty ja hyväksytty JTO. Toimikunta toteaa, että rodun tyypilliset silmäsairaudet voisivat edellyttää tiheämpää silmätarkastusta kuin 24 kk välein tai jalostuskoirien ikää tulisi nostaa.

PEVISAn avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. PEVISA-ohjelman tulee olla sopusoinnussa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman kanssa ja tukea siinä asetettuja tavoitteita. Coton de tuléareilla on ollut oma PEVISA vuodesta 2002 alkaen. PEVISA uusitaan viiden vuoden välein.
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt joulukuussa 2014 coton de tuléarille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Coton de tuléarien rotukohtaiset PEVISA-ohjelman määräykset:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. PEVISA-ohjelman voimassaoloaika on 31.12.2019 saakka.

Kennelliiton polvitarkastusohjeen vaatimus

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo:
Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Mikäli rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Urosrajoitusehdotus 

Lisätietoa 16.2.2017
Suomen Coton de Tulear ry:n hallitus ja jalostustoimikunta on anonut SKKY:tä urosrajoituksen käsittelyajan jatkoa. Kevätkokouksen äänimäärä ei edusta koko jäsenistön mielipidettä. SKKY on hyväksynyt perustelut olla käsittelemättä asiaa toistaiseksi.

Tarkennus 27.2.2017
PEVISA:n urosrajoitusesitystä ei ole mikään taho kumonnut. Hallitus on anonut SKKY:ltä jatkoaikaa sen käsittelylle uuteen vuosikokoukseen. Asian käsittelyllä ei ole kiire, koska Kennelliitto suosittelee ettei PEVISA-muutoksia tehdä kesken kauden ja rotumme PEVISA on voimassa vuoden 2019 loppuun.
PEVISA-muutosehdotuksen on työstänyt hallitus, mutta vanha hallitus on eronnut kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi haluaa uusi hallitus tarkastella, että sen päätös edustaa jäsenistön tahtoa. Lisäksi rodun terveystiedoissa on tullut muutoksia, joiden valossa on syytä harkita asiaa tarkoin ja uudemman kerran.

SKKY:n kokous 15.3.2017
SKKY:n kevätkokouksessa 15.3.2017 on SKKY:n ehdotuksesta siirretty urosrajoituksen käsittelyä mm. sen vuoksi ettei Suomen Kennelliitto suosittele PEVISA-muutoksia kesken kauden.