Jalostustoimikunta

 JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT:

 • Ylläpitää jalostusuroslistaa.
  • Listalle kerätään jalostustoimikunnan suositukset täyttävät urokset omistajan suostumuksella.
  • Lisätietoa jalostusurokset sivulta >>>
 • Vastata kirjallisiin jalostustiedusteluihin.
  • Jalostustiedustelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen arvioitua astutus ajankohtaa.
  • Lue ohjeet >>>
 • Kerätä terveystietoja ja luonnekyselyitä kasvattajilta ja yksittäisiltä koiranomistajilta, myös edesmenneistä koirista.
 • Laatia ja ylläpitää jalostuksen tavoiteohjelma ja esitys rodun PEVISA-ohjelmaksi.
 • Järjestää jalostustarkastuksia.
 • Antaa yleistä jalostusneuvontaa ja seurata rodun ulkomuodon kehitystä.
 • Seurata cotonkannassa ja sen terveystilanteessa tapahtuvia muutoksia ja informoida näistä erityisesti kasvattajia, mutta myös yksittäisiä koiranomistajia rodun harrastajien piirissä.
 • Pitää yhteyttä muiden maiden jalostusorganisaatioiden kanssa, sekä jakaa ja kerätä tietoja eri puolilla maailmaa tehdyistä tutkimuksista.
 • Jalostustoimikunta vastaa pentuneuvonnasta.
 • Antaa käytösneuvontaa jäsenien koirille.