Polveutumismääritys

Yksittäisen koiran tai kokonaisen pentueen polveutuminen voidaan varmistaa vapaaehtoisen polveutumistutkimuksen avulla. Mikäli pentueen polveutumista epäillään tai nartun on astunut useampi uros samaan kiimaan, tulee koko pentueelle tehdä polveutumistutkimus ennen rekisteröintiä. Jotta Kennelliitto hyväksyy polveutumistutkimuksen, tulee näytteenottajan olla eläinlääkäri tai laboratorion edustaja, Kennelliiton kennelneuvoja tai aluekouluttaja.

Näytteet otetaan emästä, pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Mikäli jollakin vanhemmista on jo aiemmin määritelty DNA-tunniste, ei siitä tarvitse ottaa enää uutta näytettä. Koirien tulee näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi tai mikrosiru). Mikäli polveutumistutkimus tehdään vielä rekisteröimättömälle pentueelle, tunnistusmerkitsee eläinlääkäri tai Kennelliiton virallinen tunnistusmerkitsijä pennut ja täyttää pentueilmoitukseen jokaisen pennun kohdalle tunnistusmerkintätiedot. Kun kyseessä on mahdollisesti useamman isän pentue, pentueilmoitusta ei voi tehdä Omakoiran kautta sähköisesti, vaan se on tehtävä paperilomakkeella.

Näytteenottaja ottaa koirista näytteet polveutumistutkimusta varten. Näytteenottaja täyttää näytteenottolähetteen huolellisesti ja lähettää sen näytteiden kanssa laboratorioon, joka lähettää polveutumistutkimustuloksen tutkimuksen teettäjälle (omistajalle tai kasvattajalle) ja Kennelliittoon.

Näytteenottaja toimittaa näytteet ja niiden lähetteet Kennelliiton hyväksymään laboratorioon. Kennelliiton hyväksymiä laboratorioita on kolme: Genoscoper Oy, Laboklin Suomi ja Movet Oy.

Kennelliiton sääntöjen mukaan jokainen pentu tulee rekisteröidä. Jos pentueessa polveutumistutkimuksen mukaan on useamman isän pentuja, pitää kustakin pentueesta tehdä oma pentueilmoitus. Tällöin kasvattaja täyttää erilliset pentueilmoitukset muuten normaalisti, mutta tunnistusmerkinnät ovat erillisellä sivulla, joka on täytetty ennen polveutumistutkimusta. Kasvattaja rastittaa kohdan pentueen polveutumisen varmentamisesta (myös siinä tapauksessa, että pentueessa on vain yhden uroksen jälkeläisiä) ja lähettää pentueilmoitukset yhdessä Kennelliittoon. Pentujen rekisteritodistuksiin tulee P-kirjain merkiksi siitä, että polveutuminen on varmistettu.

Pentujen luovutuksen yhteydessä suositellaan kasvattajaa aina tarkastamaan pentujen sirunumerot sekaannusten välttämiseksi, ainakin, mikäli pennut ovat samannäköisiä. Jos sirunumeron tarkastus ei ole mahdollista luovutushetkellä, on rekisteritodistuksen ja sirunumeron tietojen tarkastus hyvä tehdä viimeistään ensimmäisen rokotuksen yhteydessä eläinlääkärillä. Kennelliitto hyväksyy kaikki ISO 11784-standardin mukaiset mikrosirut. 1.1.2010 alkaen koirilla on hyväksytty ainoastaan maakoodittomat mikrosirut, jotka koostuvat valmistajanumerosta sekä yksilöllisestä mikrosirukoodista. Tuontikoirille hyväksytään edelleen alkuperämaassa tehty tunnistusmerkintä. Mikäli tuontikoira joudutaan tunnistusmerkitsemään uudelleen esimerkiksi vanhan mikrosirun toimimattomuuden vuoksi, tulee uuden mikrosirun täyttää Kennelliiton asettamat vaatimukset.

SUOMEN KENNELLIITTO
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten (pdf) – käytetään tilattaessa koiralle DNA-tunniste.
Lähete polveutumistutkimusta varten (pdf) – käytetään tilattessa koiralle tai pentueelle polveutumisen varmistus.

LABOKLIN
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten (pdf) – käytetään, kun halutaan tilata DNA-tunnistemääritys.
Lähete polveutumistutkimusta varten (pdf) – käytetään tilattaessa koiralle tai pentueelle polveutumisen varmistus.
Lähete pentueen DNA-polveutumismääritystä varten (pdf) – käytetään, kun pentueelle halutaan tilata DNA-polveutumismääritys.