Rekisteriseloste jäsenrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Coton de Tuléar ry

Verkkosivut: www.cotondetulear.fi

Yhdistyksen kotipaikka: Helsinki

Sähköposti: scdt.sihteeri(at)gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ulla Tuomainen, jäsensihteeri

Sähköposti: scdt.jasensihteeri(at)gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, jäsenlehden postitusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot:

-      jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

-      jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

-      jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

-      Muut tiedot (lehtitilaustiedot)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsensihteeri huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, osoitteeseen scdt.sihteeri(at)gmail.com

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.