Rodunomainen luonnetesti

Luonne muodostuu koiran perinnöllisistä taipumuksista sekä sen saamista kokemuksista ja oppimista asioista. Luonteesta saadaan viitteitä tarkkailemalla koiran käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Luonne on siis koiran taipumus käyttäytyä tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa.  Luonne on koiran tärkein ominaisuus. Nyky-yhteiskunnassa koiran luonteella on suuri merkitys, koska koiran on sopeuduttava kaupunkioloihin ja kerrostaloasumiseen. Rotutyypillinen käyttäytyminen on yksi tärkeimmistä piirteistä, jotka tekevät koirasta hyvän rotunsa edustajan. 28 Rotutyypillinen käyttäytyminen saa koirissamme aikaan juuri ne luonnepiirteet, joita arvostamme ja joita valitsemme koiraa ottaessamme. Kun jalostuskoiria valitaan pääasiassa ulkomuodon perusteella, ulkomuotoon epäsuotuisassa yhteydessä olevat ominaisuudet huonontuvat.

Rodunomaisen luonnetestin tavoitteena on selvittää koiran luonteenpiirteiden vastaavuutta coton de tuléarin rotumääritelmässä kuvattuun luonteeseen. Lisäksi testin avulla yhdistyksemme ja kasvattajat saavat arvokasta lisätietoa jalostussuunnittelua varten. Tulosten käyttökelpoisuus ja arvo jalostuksen apuna kasvaa, kun mahdollisimman suuri osa rekisteröidyistä koirista testataan ja tuloksia on käytettävissä usean sukupolven ajalta.  Tähän pyritään mm. järjestämällä testejä yhdistyksemme muiden tapahtumien yhteydessä, jolloin jäsenemme voivat vertailla eri koirien käyttäytymistä, sekä julkaisemalla tulevat testit ja testitulokset jäsenistölle. Rodunomainen luonnetesti ei pyri korvaamaan SKL:n luonnetestiä tai MH -luonnekuvausta, vaan täydentämään niitä.

————————————————————————————

Sastamala 4.11.2018 (pdf)

Cottonclown Orion
Cottonclown Unbelievable
Ilveskosken Kullanmuru
Orobianco Hugo
Raivarin Jerry Cotton
Suankroopin Madame Patrice