Terveys

Coton de tuléarin on todettu olevan varsin pitkäikäinen, sillä rodussa on tavattu runsaasti yksilöitä, jotka ovat saavuttaneet yli 14 vuoden iän. Perinnöllisiä sairauksia on todettu suhteellisen vähän ja rotu on pääasiassa terve rotu.

Rotuyhdistyksen v. 2011 käynnistämän terveyskyselyn tulosten perusteella valtaosa koirista on suhteellisen terveitä. Myös vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä valtaosa cotoneiden omistajista koki koiransa olevan terve ja vain n. 20 % vastanneista kertoi koirallaan olevan satunnaisia lieviä sairauksia. Muutamalla prosentilla koirista ilmoitettiin olevan vakavia tai kroonisia sairauksia.

Koiran omistaja vaikuttaa omalla toiminnallaan koiransa hyvinvointiin: riittävä liikunta ja sopiva ruokinta ovat terveyden perusta. Liikalihavuutta on syytä välttää, ja se onkin kohtalaisen helppoa, sillä rotu on iloinen ja vilkas ja kuluttaa helposti energiaa. Koska coton de tuléar on kääpiökoira, on sillä alttius hammaskiveen ja sitä kautta iensairauksiin ja suutulehduksiin. Cotonin hampaiden puhdistus ja hoito ovat siis tärkeitä. Lue artikkeli: Koiran hammaskivestä ja parodontiista (pdf).

Coton de tuléarilla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA.

Todennäköisyyttä nuoren koiran aikuisiällä puhkeaviin sairauksiin voidaan arvioida sen sukulaisten terveyden avulla. Pitää kuitenkin muistaa jokaisen yksilön olevan kahdesta eri geeniparista koostuva kokonaisuus, jonka terveyteen vaikuttaa geeniperimän lisäksi sen asianmukainen hoitaminen. Jokainen koira kantaa piilevänä vikoja.

Geenistestejä coton de tuléareilla löytyy jo muutamaan sairauteen. Geenitestit ovat rodussamme vapaaehtoisia. Suomalainen MyDogDNA tarjoaa coton de tuléareille näistä testin kuuteen  sairauteen. Geenitestejä voidaan käyttää jalostuksen apuvälineenä. Niiden avulla voidaan varmistaa, ettei samaa sairausgeeniä tule yhdistelmässä molemmalta vanhemmalta. Ulkomaiset laboratoriot tarjoavat myös muita tutkimuksia.

Coton de tuléarit ovat mukana Hannes Lohen tutkimusryhmän PRA-tutkimuksessa.

Suomen Kennelliitolla on oma terveyskysely,  josta on saatu ensimmäisiä tuloksia, lue yhteenveto (pdf).

Suomen Coton de Tuléar ry:n jalostustoimikunta kerää terveystietoja rodussa ilmenevien vikojen ja sairauksien osalta, sekä terveistä että sairaista yksilöistä. Huomioithan, että jalostustoimikunnalle annettuja tietoja ei voi myöhemmin poistaa tietokannasta tai jalostustoimikunnan terveyden eteen tehtävän työn tiedoista vaan ne säilyvät alkuperäisen tarkoituksenmukaisessa käytössä.  Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia, myös jo edesmenneiden koirien tiedot ovat tärkeitä.

Yhdistyksen terveyskyselyyn voi vastata verkkolomakkeella tai tietoja voi lähettää osoitteella scdt.jalostustoimikunta@gmail.com