Vuosikokoukset ja pöytäkirjat

SYYSVUOSIKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarvio.
 • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja  joka toinen vuosi.
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet (2) erovuoroisten tilalle, sekä kaksi varajäsentä joka toinen vuosi.
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle tilikaudelle.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT (pdf)

Kevätvuosikokous 2021
Tilinpäätös 2020
Toiminnantarkastuskertomus 2020

Pöytäkirja kevät- / syysvuosikokous 2020
Pöytäkirja syysvuosikokous 2019
Pöytäkirja kevätvuosikokous 2019
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2018
Pöytäkirja kevätvuosikokous 2018
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2017
Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2017
Pöytäkirja ylimääräinen yhdistyskokous 2016
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2016
Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2016
Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2015
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2015