Jäseneksi

Liity Suomen Coton de Tuléar ry jäseneksi

Liittymällä Suomen Coton de Tuléar ry:n jäseneksi, saat varsinaisena jäsenenä käyttöösi seuraavat jäsenedut:

-          Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Cotonit -lehti.
-          Cotonit -lehden ilmoitushinnoista -50 %.
-          Pentuvälitys
-          Jalostusuroslista
-          Äänioikeus vuosi- ja yleiskokouksessa.
-          Kevät- / syyspäivät
-          Joukkotarkastuksia
-          Alennusta Findogsilta

Jäsenmaksut kalenterivuodelta 2018

-          Varsinainen jäsen 28 e
-          Ulkomailla asuva varsinainen jäsen 38 e
-          Perhejäsen 10 e (ei lehteä, asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa)
-          Kasvattajan liittämät pentuejäsenet 10 e (voimassa vuoden 2018)

Liity jäseneksi tästä>>>

Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksesi ja hyväksymisen jälkeen saat jäsenmaksun maksamisohjeet sähköpostilla. Jäsenyytesi tulee voimaan jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1 Rekisterin nimi

Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenrekisteri

 2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Coton de Tuléar ry

Verkkosivut: www.cotondetulear.fi

Yhdistyksen kotipaikka: Helsinki

Sähköposti: scdt.sihteeri(at)gmail.com

 2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ulla Tuomainen, jäsensihteeri

Sähköposti: scdt.jasensihteeri(at)gmail.com

 3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, jäsenlehden postitusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot:

-      jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

-      jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

-      jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

-      Muut tiedot (lehtitilaustiedot)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

 7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsensihteeri huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, osoitteeseen scdt.sihteeri(at)gmail.com

 9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.