Vuosikokoukset ja pöytäkirjat

Tervetuloa Suomen Coton de Tuléar ry:n sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen

Yhdistyksemme sääntöjen mukaan kevät- ja syysvuosikokouksiin muut esille tulevat asiat on toimitettava yhdistyksen sihteerille kahta kuukautta ennen kokousta.

Inhimillisestä virheestä johtuen, on Cotonit-lehdessä ja verkkosivuillamme sääntömääräisen kevätkokouksen kutsuun tullut väärä päivämäärä (10.3.) kokouksen muiden esille otettavien asioiden toimitettamisen osalta. Oikea päivämäärä on 20.2.

***

Aika: 20.4.2019 klo 14.00. (Jäsenyyksien ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.30)

Paikka: Partalan kyläkoulu. Partalantie 212, 42100 Jämsä.

Kokouksessa käsitellään kevätkokoukseen kuuluvat sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa muut esille tulevat asiat toimitettava sihteerille scdt.sihteeri@gmail.com 20.2. mennessä.
Esityslista julkaistaan kokouksessa.
Kokouskutsua ei lähetetä erikseen. Kokouskutsu julkaistaan Cotonit 4/2018 jäsenlehden lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhteistyöterveisin
Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus

—————————————————–

VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Pöytäkirja kevätvuosikokous 2019 (pdf)

Pöytäkirja kevätvuosikokous 2018 (pdf)

Pöytäkirja, syysvuosikokous 2017 (pdf)

Pöytäkirja ylimääräinen yhdistyskokous (PDF)
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2016 (PDF)
Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2016 (PDF)

Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2015 (PDF)
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2015 (PDf)

Pöytäkirja, kevätvuosikokous 2014 (PDF)
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2014 (PDF)

Pöytäkirja, ylimääräinen kokous syksy 2013(PDF)
Pöytäkirja, syysvuosikokous 2013 (PDF)
Pöytäkirja, kevätvuosikokous  2013 (PDF)

***

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOISTA POIMITTUA/TIEDOTTAA…

Sähköpostikokous 1/2016 (PDF)

**
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarvio.
 • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja  joka toinen vuosi.
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet (2) erovuoroisten tilalle, sekä kaksi varajäsentä joka toinen vuosi.
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle tilikaudelle.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen ja jalostustoimikunnan vuosikertomukset, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.