PEVISA

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta. Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta.

PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2020 (pdf)

Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt coton de tuléarille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto.
  • Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
  • Koiran tulee silmätarkastushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen.
  • Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
  • Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020 (JTO-kauden loppuun) ja sen voimassaolo jatkuu 31.12.2024 saakka, mikäli rodulla vuoden 2020 lopussa on päivitetty ja hyväksytty JTO. Toimikunta toteaa, että rodun tyypilliset silmäsairaudet voisivat edellyttää tiheämpää silmätarkastusta kuin 24 kk välein tai jalostuskoirien ikää tulisi nostaa.

PEVISAn avulla pyritään vastustamaan eräitä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. PEVISA-ohjelman tulee olla sopusoinnussa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman kanssa ja tukea siinä asetettuja tavoitteita. Coton de tuléareilla on ollut oma PEVISA vuodesta 2002 alkaen. PEVISA uusitaan viiden vuoden välein.

Kennelliiton polvitarkastusohjeen vaatimus

Tutkimusikä ja lausunnon voimassaolo:
Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Mikäli rodun PEVISA-ohjelmaan on kirjattu vaatimus polvilausunnosta, pitää vanhentunut lausunto uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.